Mikro Entegrasyonu yaparken arayıp bulmak için uğraşmayın.

CARI HESAP HAREKETLERI Tablosundaki tip ayrımının karşılıkları aşağıdaki gibidir.

0:Alış Faturası

1:Tahsilat Makbuzu

2:Kasa Tahsilat Fişi

3:Senet Giriş Bordrosu

4:Çek Giriş Bordrosu

5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu

6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu

7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu

8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu

9:Kredi Virman Fişi

10:Kredi Kabul Fişi

11:Takas Çek Çıkış Bordrosu

12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu

13:Takas Çek İade Bordrosu

14:Takas Çek Ödeme Bordrosu

15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu

16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu

17:Tahsil Senet İade Bordrosu

18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu

19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu

20:Teminat Çek Karşılıksız…


Merhaba arkadaşlar; Bu yazım’da kodlama yaparken uğraştığım, çözümünü bulduktan sonra da ya ben bunu her yerde kullanırım süper oldu dediğim. Çözümünü ararken eşe dosta danıştığım. Bir yol bir yöntem aradığım, çözüm bulduktan sonra da aslında çok kolaymış dediğim bir konudan bahsedeceğim.

Şöyle düşünün. Web service ile biryerden bir veri çekiyorsunuz. Veri size generic object liste olarak geliyor ama içinde zibilyon tane kolon var.

Bu listenin içindeki 0. index’e girince ne demek istediğimi anlayacaksınız.


Ben bir yazılımcıyım.

Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak yazılım geliştiriyorum, sistem kuruyorum. Kitap yazdım. Şirket Kurdum. Bir kaç şirkette hem yazılım geliştiriciliği hem de BT Yöneticiliği yaptım.

Hatta kurduğum şirket’in ismi de DOKUZ SİSTEM.

Dokuz sayısını benim için uğurlu olduğu için seçmiştim. Sistem kelimesi de tam olarak benim yaptığım işi ifade ettiği için.

Teknik olarak veri hamalı diyebilirim yaptığım işe, Data taşıyorum. Bir noktadan başka bir noktaya data taşıma işi gibi düşünebilirsiniz.

Hatta sırf bunun için Adü teknokent’teki kuluçka oluşumumuzdaki projeyi de bu temel’e bağladım. Projenin kapsamı da amacı da entegrasyon.

Neyse konu aslında bu değil;

İzmir’den memleketim olan Aydın’a…


B2B; bir firmadan diğer bir firmaya yapılan e-ticaret iş modelidir diyebiliriz.

B2B kodlayan, geliştiren yazılım firmaları, yada b2b isteyen kullanıcı firmalar, henüz tam olarak bu kavramın derinliğini araştırmadan kendilerini bu koca deniz’in içinde buluveriyorlar.

Aslında B2B kavramı o kadar kalıplaşmış bir modelmiş gibi servis ediliyor ki ? sanki lokanta’da yemek sipariş eder gibi, az kalsın firmalar yazılım firmalarına ben bir adet b2b alabilir miyim ? diye soracaklar.

“Ben bir b2b alayım, içinde az iskonto olsun, üstüne de az üretim planlama serpin lütfen”

Aslında b2b’yi kurgularken, yada satarken o kadar çok mantıksal hata yapılıyor ki, sonrasında işletmeler söz konusu b2b ürününden…


Merhaba arkadaşlar;

Yine bir örnek proje ile karşınızdayım.

manikod ekibin’den Can bey ile görüştüm. Banksocket diye bir çalışma yapmışlar.

Bence çok başarılı bir arge çalışması olmuş. İncelemek için https://banksocket.com/ adresine girebilirsiniz.

Kendilerinden rica ettim ve bana bir test hesabı verdiler.

Bu test hesabındaki web hook’u kullanıp yazdığım kodları bu dökümanda anlatacağım.

Dokuzsistem adında yeni bir webhook tanımladıktan sonra;


Merhaba;

Bugün sizlere ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılan ve tüm dünyada bir çok büyük firma tarafından kullanılan .NET ile kodlanmış NOPCommerce sistemini, bu sistem ile yapabileceklerinizi, eklenti geliştirmenin temelini ve entegrasyon için neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle neden böyle bir çalışma yapma gereği duyduğumu özetlemek isterim.

E-Ticaret günümüzde oldukça popiler olan ve daha da gereksinim olacak bir sektör. Tabi her yazılım şirketi bir şekilde kendi e-ticaret sistemini geliştirmek istemekte, fakat piyasa şartlarından dolayı e-ticaret’e gerekli adam gün kaynağını tam olarak ayıramamakta. Bu yüzden çeşitli hazır sistemler üzerinden ürünler geliştirerek, değişiklikler yaparak müşterilerinin sorunlarına çözüm aramaktalar.

Ben de kendi şirketim…


Şu sıralar covid-19 ile ilgili bir çok kurumun evden çalışmaya geçtiğini görmekteyiz. Özellikle evden çalışmaya uygun olan her iş kolu benim de içinde bulunduğum yazılım sektöründeki bir çok firma, şöyle evden çalışıyoruz, böyle evden çalışıyoruz, evden çalışma yöntemleri şöyle olur böyle olur diye bildirimler yapmakta.

İlk başlarda buna bir miktar şaşırmıştım. Evden çalışıyoruz diye reklam mı yapıyorlar acaba diye. Aslında bence bunun adı kendilerini ikna etme ve aslında evden de çalışılıyormuş’a ikna olma çabası.

Ben yaklaşık 5 yıldır kendi işimi geliştirmek, 2019 yılında kurmuş olduğum şirket için evden çalışıyordum. Şirketi kurdum ve hala daha evden çalışmaya devam ediyorum. COVID-19 beni…


Merhaba arkadaşlar;

Sizlere bu yazım’da oracle database express eddition’un kurulumunu ve connection string ile bağlanmayı, aynı zamanda oracle developer ile tablo sorgulamayı anlatmaya çalışacağım.

İnternet üzerinde parça parça bulabileceğiniz kaynağı en basit şekilde en kısa yoldan elde etmeniz için kendi uğraştığım işlemleri size anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle oracle’nin sitesinden versiyon farketmeksizin, ki mümkünse son versiyon olan Oracle express’i indirmelisiniz.

Daha sonra bir database password’u belirleyerek express edition’u kurmalısınız.

Oracle standartta bir XE veritabanını kendisi oluşturuyor.

Sizin vereceğiniz veritabanı password’unu unutmamanız önemli :)


Merhaba arkadaşlar;

Bu yazım’da sizlere sql server query ile, cursor kullanıp yürüyen bakiye oluşturmayı, oluşturulan yürüyen bakiyedeki satır satır oluşan belgeleri grouped concatenation ile birleştirmeyi göstermeye çalışacağım.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz belgeleri, aşağıdaki şekle dönüştürmeye yarayan kodlarımı sizlerle paylaşıp yazdığım kodları anlatmaya çalışacağım.


Merhaba arkadaşlar;

Kodladım bir projede sonsuz alt kategori ile organizasyon şeması gösterme işlemini kodladıktan sonra, sadece bu bölümü sizler ile paylaşmak istedim.

İnternet üzerinde bu konuda bir çok döküman bulmanız mümkün.

MVC Model listesi ile bahsedilen konuyu yapmak için benim dökümanımı inceleyebilirsiniz.

Öncelikle birimler view model’imi ele alalım.

public class BirimlerVM:BaseVM{public int ID { get; set; }[MaxLength(50)]public string kod { get; set; }public string ad { get; set; }public int? ParentID { get; set; }}

Base VM den kalıtım almış gözüken bu view modelde yalnızca birimlerVM yi göz önünde bulundurmanız kafi.

Entity framework…

Haktan Akdağ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store