Oracle Database Express Edition , Oracle developer kullanarak sorgu hazırlamak ve C# ile connection string yapıp, datagrid’e verileri basmak

Merhaba arkadaşlar;

Sizlere bu yazım’da oracle database express eddition’un kurulumunu ve connection string ile bağlanmayı, aynı zamanda oracle developer ile tablo sorgulamayı anlatmaya çalışacağım.

İnternet üzerinde parça parça bulabileceğiniz kaynağı en basit şekilde en kısa yoldan elde etmeniz için kendi uğraştığım işlemleri size anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle oracle’nin sitesinden versiyon farketmeksizin, ki mümkünse son versiyon olan Oracle express’i indirmelisiniz.

Daha sonra bir database password’u belirleyerek express edition’u kurmalısınız.

Oracle standartta bir XE veritabanını kendisi oluşturuyor.

Sizin vereceğiniz veritabanı password’unu unutmamanız önemli :)

Kurulum tamamlandıktan sonra

Gerçi ben burada cmd den bağlanmaktansa oracle sql developer’dan bağlanmayı yeğlerim.

Portable mantıkta açılan sql deveolper’e yeni bir connection ekleyip,

Kurulum sırasında yazdığınız şifreyi Password kısmına yazacaksınız.

Düz mantıkta help tablosuna select çekelim.

Şimdi bu help tablosundaki kayıtları c# ile connection string yazarak çağıralım.

ve datagrid’e basalım.

{try{OracleConnection conn = new OracleConnection("CONNECTION TIMEOUT=0;DATA SOURCE=localhost:1521/XE;PASSWORD=P@ssw0rd;PERSIST SECURITY INFO=True;USER ID=SYSTEM");OracleDataAdapter dr = new OracleDataAdapter("SELECT * FROM HELP",conn);DataSet ds = new DataSet();ds.Tables.Add("HELP");dr.Fill(ds, "HELP");this.dataGridView1.DataSource = ds;this.dataGridView1.DataMember = "HELP";}catch (Exception ex){MessageBox.Show(ex.Message);throw;}}

Şimdi burada ne yaptık. Oracle’a aynı sql ‘e bağlanır gibi connection string ile bağlandık ve verileri çekip datagrid’e bastık. Aslında mantık olarak düz sql’den hiç bir farkı yok.

Oracle dediğinizde gözünüz korkmasın. Düz sql çalışma mantığıyla aynı.

Ama tabi oracle ayrıca kendi içinde bir deryadır.

İşin içine girdiğinizde bir çok farklılığın olduğunu göreceksiniz.

Umarım az da olsa destek olabilmişimdir.

(Kullandığım yazılımların indirme linklerini bilerek paylaşmadım. Zamana göre sürekli farklı ekranlarla ve farklı linklerle aynı sistemler üzerinden indirebiliyor olabilirsiniz.

Dolayısıyla linkleri siz bulun)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store