NOPCommerce Plugin Geliştirme ve Entegrasyon

Merhaba;

Bugün sizlere ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılan ve tüm dünyada bir çok büyük firma tarafından kullanılan .NET ile kodlanmış NOPCommerce sistemini, bu sistem ile yapabileceklerinizi, eklenti geliştirmenin temelini ve entegrasyon için neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle neden böyle bir çalışma yapma gereği duyduğumu özetlemek isterim.

E-Ticaret günümüzde oldukça popiler olan ve daha da gereksinim olacak bir sektör. Tabi her yazılım şirketi bir şekilde kendi e-ticaret sistemini geliştirmek istemekte, fakat piyasa şartlarından dolayı e-ticaret’e gerekli adam gün kaynağını tam olarak ayıramamakta. Bu yüzden çeşitli hazır sistemler üzerinden ürünler geliştirerek, değişiklikler yaparak müşterilerinin sorunlarına çözüm aramaktalar.

Ben de kendi şirketim olan Dokuz Sistem şirketimde müşterilerimizin ve danışmanlık verdiğimiz kurumların e-ticaret ile ilgili ihtiyaçlarını çeşitli hazır sistemler ile görmekteyim.

Şirket olarak konumlandığımız nokta entegrasyon olduğu için bizim için NOPCommerce i entegre olabileceğimiz bir araç olarak gördüğümüz için gerekli çalışmayı yapma gereği duyduk.

Lafı çok uzatıp sizi sıkmadan nopcommerce ile yaptıklarımızın kısa bir özetini bu dökümanda paylaşmak istiyorum.

Buradan nopcommerce yi indirebilirsiniz. Eğer kaynak kodlarında herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız kaynak kodsuz kurulabilir versiyonunu indirmenizi öneririm.

Nop commerce plugin oluşturma işlemine geçelim isterseniz.

Plugin nasıl yapılır ile ilgili nop commerce nin sitesinde basit bir temel anlatım mevcut bunu da incelemek isterseniz ;

Öncelikle NopCommerce kurulumu için indirdiğiniz dosyaları isterseniz bir solution açıp direkt olarak kurulum dosyalarını publish ederek kurulum yapabilirsiniz.

Ben ilk aşamada o detayı da göstereceğim size. Ardından kaynak dosyaları indirip ona göre plugin yapma işlemine bakacağız.

Yeni bir proje oluşturuyoruz.

Oluşturduğumuz proje mvc projesi olmalı.

Projeyi boş bir proje haline dönüştüreceğiz.

İndirmiş olduğumuz NopCommerce dosyalarını kopyalayıp,

Yeni oluşturduğumuz projemizin içine yapıştırmalıyız.

Ardından projemiz;

Projeyi derleyip çalıştırdıktan sonra;

Kurulum işlemini yapmalısınız.

Şimdi de kaynak kodları üzerinden plugin kısmına geçelim.

Kaynak kodları indirip açtıysanız zaten yukarıdaki resimdeki sağ taraftaki plugin listesini görmüş olmalısınız.

Biz kendi pluginimize isim verebiliriz.

Ardından bir description.txt oluştur

Referansları web bin altındaki dll lerden alabilirsiniz.

Şuan için içi tamamen boş bir plugin oluşturalım.

Benim bu plugini oluşturma amacım adından da anlaşılacağı üzere kontrol plugin’i olabilir. Uygulamanın içinde entegrasyonda yaptığım bazı kısımları kontrol edeceğim.

Örneğin Müşteri kredi limiti kontrolü, Stok kontrolü, Şube bazlı rut kontrolü gibi. Bunları çoğaltabilirsiniz.

Sonuç olarak Dokuz Sistem pluginimizi ekledikten sonra;

VOID Entegratör ürünümüz ile yaptığımız projemizdeki ufak bir kısmı göstermek için;

Nop commerce stok entegrasyonu kullanarak Enroute Panorama’dan çekilen ürünlerin Nop commerce’ye aktarılması sağlanıyor.

Yapılan projedeki uygulamalardan bir tanesini neler yapabildiğimizi anlatmak adına paylaşmaya çalıştım.

Çift yönlü sipariş, ürün, müşteri, müşteri kredi limiti, stok limiti, sipariş aktarımları yapılabilir.

VOID Entegratör sayesinde çift yönlü n tane dış sisteme yine n tane dış sistem bağlanabiliyor.

Proje bazında parametrik olarak yapılan ekranlar ile kullanıcılar verilerini sistemli bir şekilde taşıyabiliyorlar.

Günümüzde bir sektörde geliştirme yapmak için o sektördeki her türlü detayı öğrenmek yeterli olmadığı ve tecrübe etmek gerektiğini düşündüğüm için, sıfırdan bir e-ticaret projesinin yazılmasını doğru bulmuyorum. Var olan bir sistemi geliştirmek, var olan sistemi anlamaya çalışmak zamandan tasarruf sağlayacağı gibi, mevcut yapılacak olan çalışmaların maliyetlerini de azaltacaktır.

Umarım Nop Commerce ile nelerin yapılabileceği ile ilgili aklınızda bir ışık yanmasına sebep olmuşumdur.

Saygılarımla..

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store