Mikro V16 Hareket tipleri.

Mikro Entegrasyonu yaparken arayıp bulmak için uğraşmayın.

CARI HESAP HAREKETLERI Tablosundaki tip ayrımının karşılıkları aşağıdaki gibidir.

0:Alış Faturası

1:Tahsilat Makbuzu

2:Kasa Tahsilat Fişi

3:Senet Giriş Bordrosu

4:Çek Giriş Bordrosu

5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu

6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu

7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu

8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu

9:Kredi Virman Fişi

10:Kredi Kabul Fişi

11:Takas Çek Çıkış Bordrosu

12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu

13:Takas Çek İade Bordrosu

14:Takas Çek Ödeme Bordrosu

15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu

16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu

17:Tahsil Senet İade Bordrosu

18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu

19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu

20:Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu

21:Teminat Çek İade Bordrosu

22:Teminattaki Çek Ödeme Bordrosu

23:Teminata Senet Çıkış Bordrosu

24:Teminatdan Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu

25:Teminat Senet İade Bordrosu

26:Teminat Senet Ödeme Bordrosu

27:Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu

28:Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu

29:Açılış Fişi

30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi

31:Borç Dekontu

32:Alacak Dekontu

33:Genel Virman Dekontu

34:Gelen Havale

35:Gonderilen Havale

36:Bankadan Firma Senet ödeme

37:Kasa Masraf Fişi

38:Bankadan Firma Çek Ödeme

39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu

40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu

41:Mevduat Çek Karşılıksız İade

42:Mevduat Senet prot İade

43:Çek İade Giriş Bordrosu

44:Senet İade Giriş Bordrosu

45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu

46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu

47:Çek İade Çıkış Bordrosu

48:Senet İade Çıkış Bordrosu

49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma

50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma

51:Firma Kredi Kartı Ödeme

52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma

53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma

54:Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme

55:Giriş Gider Makbuzu

56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu

57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu

58:Bankalar Virman Dekontu

59:Kur Farkı Virman Dekontu

60:Pos Satış Virman Dekontu

61:Stok Gider Pusulası

62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer

63:Satış Faturası

64:Tediye Makbuzu

65:Kasa Tediye Fişi

66:Senet Çıkış Bordrosu

67:Çek Çıkış Bordrosu

68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit

68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit

70:Kasalar Arası Çek Transfer Bordrosu

71:Kasalar Arası Senet Transfer Bordrosu

72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer Bordrosu

73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer Bordrosu

74:Karşılıksız Çıkan Çek Transfer Bordrosu

75:Ödenmeyen Senet Transfer Bordrosu

76:Açılış Çek Portföye Giriş Bordrosu

77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu

78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu

79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu

80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu

81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu

82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu

83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu

84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu

85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu

86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu

87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu

88:Satis Serbest Meslek Makbuzu

89:Döviz Alış Belgesi

90:Döviz Satış Belgesi

91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu

92:Firma Havale Emri Kapatma

93:Müşteri Havale Sözü Kapatma

94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu

95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu

96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı

97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi

98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu

99:Ödenen Avans Makbuzu

100:Cari Borç Dekontu

101:Cari Alacak Dekontu

102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu

103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu

104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi

105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu

106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu

107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu

108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi

109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi

110:Kasalar Arası Virman Dekontu

111:Kredi Kabul Virman Dekontu

112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu

113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu

114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu

115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu

116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu

117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu

118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu

119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu

120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu

121:Depozito Giriş Bordrosu

122:Depozito Çıkış Bordrosu

123:Depozito Çekleri Portföye Transfer

124:Depozito Senetleri Portföye Transfer

125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu

126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu

127:Depozito İade Çıkış Bordrosu

128:Depozito İade Giriş Bordrosu

129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu

130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu

131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu

132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu

133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu

134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store