Generic Objectlist to Dynamic Insert Query

Merhaba arkadaşlar; Bu yazım’da kodlama yaparken uğraştığım, çözümünü bulduktan sonra da ya ben bunu her yerde kullanırım süper oldu dediğim. Çözümünü ararken eşe dosta danıştığım. Bir yol bir yöntem aradığım, çözüm bulduktan sonra da aslında çok kolaymış dediğim bir konudan bahsedeceğim.

Şöyle düşünün. Web service ile biryerden bir veri çekiyorsunuz. Veri size generic object liste olarak geliyor ama içinde zibilyon tane kolon var.

Bu listenin içindeki 0. index’e girince ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Şöyle düşünün bu objenin 0. indexinin altında tam olarak çok fazla alan var.

Bu alanlardan bazıları gerekli ve bazıları da gereksiz, Ama neyin ne kadar gerekli olduğuyla ilgili tam net bir bilginiz yok. Yani bu veri kümesindeki verilerden en gereksiz gördüğünüz veri belki de en gerekli olan.

Neyse çok uzatmayayım. Bu verilerin tamamını bir tablo’ya yazmam gerekiyor. Bu veri setinin içindeki tüm alanlar için bir db tablosu oluşturmak o kadar da zor olmasa gerek. SQL Create scriptini burada nasıl yaptığımı anlatacak değilim. Zaten bu yazıyı okuyorsanız dikkatinizi çekecek olan şey sql create table scriptinin nasıl oluşturulduğu olmasa gerek.

Gelelim konuya, Tam bu obje sırasına göre oluşturulmuş olan bir tablo’ya verileri dinamik olarak atmak için;

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store